Egil Salthammer egil@akunotodden.no 350 11 210

Erfaringer


Rehabilitering

Akupunktur vil kunne inngå som en del av en hel rehabiliteringsplan . Dette kan være for å redusere smerter eller annen form for stress. Da vil en lettere kunne gjennomføre dagliglivets krav i hjemmet  , på jobb og ikke minst i opptrening . Bedring av søvn  og opplevelse av økt energi er viktig i prosessen .

Smerter

Ved de fleste smertetilstander vil akupunktur kunne bli brukt. Både akutte og kroniske tilstander i muskel -og skjelett systemet er godt egnet for behandling . Smertene kan være generelle i hele kroppen eller lokalisert til ett eller flere lokale områder .  På dette feltet er det gjort mye forskning som nevrologiske forklarer hvordan og hvorfor akupunktur gir smertelette .           Mye brukt ved idrettsskader ved smerter og betennelser grunnet overbelastning.Ved slitasje i kneledd eller andre ledd er det også mye brukt.              

Kvinnerelatert

De mest behandlede tilstander er bla ved svangerskap og fødsel. Som eksempel kan nevnes smerter ved bekkenløsning og kvalme spesielt i første del av graviditeten. Hetetokter ved overgangsalderen er ofte behandlet. Kronisk tilbakevendende urinveisinfeksjoner er også en vanlig tilstand til behandling.

Astma og allergi

Ved lidelser i luftveiene er nåler eller laser et aktuelt virkemiddel for å oppnå en bedre hverdag. Behandlingen har som mål å redusere irritasjon  i luftveiene

og lette tilgangen av luft til lungene.

Indremedisin

Blant de vanligste plagene som behandles er lidelser knytte til mage/tarm -og fordøyelsessystemet. Obstipasjon og diarre kan her nevnes. Spedbarnskolikk er også vanlig til behandling. Oppblåst mage, sure oppstøt, urinlekkasje og øresus er ytterligere eksempler på plager som behandles.