Egil Salthammer egil@akunotodden.no 350 11 210

Hvordan gjør vi det?

Akupunktur har blitt en vanlig behandlingsform også i vestlige land. De siste årene har det akupunktur fått en økende forståelse og aksept fra det norske helsevesenet.  

For å gjøre det lettere for pasienter å finne frem til seriøse aktører har Akupunkturforeningen søkt om egen autorisasjon for sine kvalifiserte akupunktører, som nå kalles NA akupunktører. Vi venter fortsatt på svar fra departementet.

Har du et problem, kom og ta en prat, så finner vi sammen frem til en akupunkturform som passer., enten med eller uten nåler.Det vanligste er nåler ,men også laser og cupping kan brukes.

Del 1: Samtalen 

Undersøkelse første gang gjøres blant annet gjennom en samtale for å kartlegge problemet. Det gjøres en fysisk og psykisk vurdering og i tillegg tas en undersøkelse av pulskvaliteter og utseende av tungen. Til sammen gir dette grunnlag for å stille en diagnose som er grunnlag for behandlingen. 

Del 2: Behandlingen

Vanligvis blir det gitt behandling rett etter undersøkelsen. Hver behandling gis i enerom og utføres i en egnet posisjon i stol eller på benk. Det brukes kun engangsnåler som er sterile. Nålene har ulik lengde og tykkelse og velges i forhold til person og behandlingssted på kroppen. Selve innstikket utføres hurtig og stort sett uten smerte eller ubehag. Nålene står gjennom huden og inn i vevet i ca 20-30 minutter uten ubehag i denne tiden. Fjerning av nålene er uten smerte og ubehag. Som en del av behandlingen vil det gis råd om livsstil og kosthold i forhold til de problemer som behandles.

Del 3: Veien videre

Akupunktur har vanligvis en umiddelbar effekt allerede etter 1. behandling. Ofte gis behandling 2 til 3 ganger pr uke i 3 til 4 uker, dvs. ca 10 behandlinger ved kroniske plager. Ved akutte plager er det vanligvis tilstrekkelig med 2 til 5 behandlinger.
I tillegg til akupunktur kan det være aktuelt med supplerende tiltak under eller etter behandligsforløpet. Dette for å sikre en helhet i rehabiliteringen, på sikt bidra til en stabil situasjon og redusere faren for tilbakefall.